Project information

Čínská identita v žánrové literatuře

Project Identification
MUNI/A/1154/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V soudobé čínské společnosti probíhají napjaté debaty o identitě čínské kultury a směřování čínské společnosti, které lze sledovat od nejvyšších pater čínské společnosti (viz např. projekt "Sen o Číně", který se stal dominantním heslem soudobé vládnoucí garnitury), přes akademické nebo literární kruhy až k lokálnímu tisku a různým neoficiálním iniciativám. Význam mainstreamové čínské literatury v těchto diskuzích je dobře znám (je mnohem explicitnější a vlivnější než je běžné v moderní době na Západě). Mnohem méně zmapovaná v akademickém studiu je literatura žánrová (sci-fi, fantasy, detektivky, romantické příběhy apod.). Přitom mají tyto žánry zdaleka nejrozsáhlejší čtenářskou základnu a jejich obsah v mnoha případech nesměřuje jen k "únikové" zábavě, nýbrž klade si otázky běžné i ve "vyšší" literatuře a v jiných oblastech (politika, akademické studium společnosti). Některé z nich (hlavně "martial arts fiction") navíc přináší i zcela originální podněty, neboť se jedná o žánr, který má jednoznačnou vazbu na tradiční čínskou kulturu, z které originálním způsobem čerpá. Do projektu budou zapojeni studenti magisterského studia, kteří se zabývají různými aspekty uvedeného tématu ve svých magisterských projektech (a obhájili na dané téma vynikající bakalářské práce). Součástí projektu bude zapojení těchto studentů do mezinárodních sítí a standardních akademických aktivit (stáže na zahraničních univerzitách, účast na konferencích či workshopech). Výstupem budou konferenční příspěvky a publikace členů řešitelského týmu v odborných časopisech, studentských časopisech, případně jejich webové prezentace na stránkách Semináře čínských studií.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info