Project information

Odborná exkurze „Emoce v kontextu DaF/DaZ“

Project Identification
78p16
Project Period
3/2017 - 6/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Vienna

Ve výuce němčiny jako cizího nebo druhého jazyka hrají v oblasti motivace a učebních úspěchů významnou roli emoce. Návštěva konference ÖDaF, která je zaměřena právě na tuto problematiku, by měla umožnit českým studentům ve spolupráci s rakouskými studenty získat jak další kompetence pro jejich budoucí povolání, tak i nové didaktické podněty pro plánování výuky. Společná návštěva konference českými a rakouskými studenty mimo jiné představuje jedinečný způsob, jak se seznámit s možnostmi dalšího vzdělávání a výměny zkušeností i poznatků..