Project information

Energetická unie: právní a institucionální rámec

Project Identification
MUNI/A/1282/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt se věnuje konceptu Energetické unie, představené Komisí v roce 2015 (Communication on Energy Union on February 25, 2015 [COM (2015) 80 final]). Energetická unie vychází z dosavadní energetické politiky EU, zejména Rámce pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030 a Evropské strategie energetické bezpečnosti, které dál rozvíjí a prohlubuje tak energetickou integraci členských zemí Unie. Projekt analyzuje právní a institucionální rámec EU při realizaci energetické politiky, zejména rozdělení pravomocí mezi členské státy a Unii, rozsah těchto pravomocí a jejich vzájemný vztah.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info