Project information
Právní a ekonomické souvislosti veřejných výdajů s akcentem na mandatorní výdaje (PESVVAMV)

Project Identification
MUNI/A/1280/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem navrhovaného projektu "Právní a ekonomické souvislosti veřejných výdajů s akcentem na mandatorní výdaje" je kritická analýza existující právní úpravy a praxe v oblasti veřejných výdajů plynoucích zejména ze státního rozpočtu až po úroveň územních samosprávných celků se zaměřením na mandatorní výdaje. Zohledněny budou rovněž právní a ekonomické aspekty financování veřejných výdajů prostřednictvím prostředků soustředěných ve veřejných peněžních fondech včetně Národního fondu. V současné době je žádoucí hledat odpovědi na otázky kladené nejen teoretickými přístupy, ale rovněž na otázky objevujícími se v praxi u příjemců těchto prostředků. Výsledky projektu budou prezentovány na vybraných mezinárodních vědeckých konferencích ve formě příspěvků a rovněž budou uveřejněny ve formě článků v odborných časopisech. Výzkum v této oblasti je významný především z důvodu interdisciplinarity tohoto tématu, tedy jak z pohledu teorie finančního práva a pohledu de lege aplicata, tak rovněž svými ekonomickými aspekty.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info