Project information

COFOLA INTERNATIONAL 2017

Project Identification
MUNI/B/1181/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem konference COFOLA INTERNATIONAL 2017 je umožnit mladým zahraničním vědeckým pracovníkům zejména v oblasti právní vědy prezentovat výsledky jejich vědecké práce s důrazem na mezinárodněprávní problematiku. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům, mladým vědcům, ale i magisterským studentům prezentovat výsledky jejich vědecké práce v rámci konference COFOLA. Po velmi pozitivní zkušenosti z předchozích ročníků bude konference opět doplněna o speciální konferenci COFOLA INTERNATIONAL, zaměřenou především na zahraniční spolupráci, problematiku mezinárodního práva a regulace přeshraničních vztahů. Hlavním smyslem COFOLA INTERNATIONAL je existence funkčního doplňku konference COFOLA a vytvoření platformy pro právně-teoretické úvahy přesahující hranici jednoho státu.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info