Project information

Axiologické základy právního myšlení (HODNOTY)

Project Identification
MUNI/A/0828/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je prozkoumat hlavní problémy související s tzv. hodnotovou jurisprudencí, která představuje stěžejní proud současného právního myšlení. Předmětem výzkumu budou: 1) základní teoretické předpoklady hodnotové jurisprudence; 2) role hodnot v legislativní činnosti státu; 3) role hodnot v procesu interpretace práva. V rámci projektu budou kombinovány různé metody právní teorie a filosofie.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next