Project information
Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů

Projekt je zaměřen na zajištění rozvoje ekonomicko-správních informačních systémů vysokých škol v měnícím se legislativním a technologickém prostředí, formulací tří cílů:
1. implementace nové legislativy ČR/EU s dopady na ekonomicko-správní informační systémy (zejména legislativy k elektronické evidenci tržeb a povinné registraci smluv);
2. implementace nových technologií (se zaměřením na centrální ověřovací a podepisovací službu a její široké využití, a portálové a mobilní aplikace) ;
3. minimalizace nárůstu administrativy (pořízením licencí jednotně koncipovaného a obecně využitelného SW, a dovývojem funkcionalit SW podle lokálních potřeb).
Projekt staví na synergické spolupráci 26 vysokých škol ČR a dodavatelů jimi provozovaných ekonomických informačních systémů (EIS) iFIS, Magion a SAP. Spolupráce bude mít podobu společných analýz relevantní legislativy ČR/EU a provozních potřeb vysokých škol, a společných návrhů řešení, která budou následně realizována v uvedených EIS a dalších souvisejících informačních systémech řešitelských škol - v případě MU v Inetu. Výstupem projektu budou nové funkcionality EIS Magion a Inetu MU zejména v oblasti podpory pro EET, povinného zveřejňování smluv a objednávek, ověřování a podepisování elektronických dokumentů, elektronizace personálních agend včetně zpracovatelských a schvalovacích procesů, evidence dokumentů s napojením na spisovou službu MU.
Projekt je členěn na tři sekce podle EIS iFIS, Magion a SAP. Masarykova univerzita je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info