Project information

Aktuálne prístupy k štúdiu environmentálnych fenoménov III

Project Identification
MUNI/A/1190/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt tvorí interdisciplinárnu platformu pre výskum doktorských študentov na Katedre environmentálních studii (ďalej len KES). Títo vo svojej práci rozvíjajú rôznorodé prístupy k štúdiu environmentálnych otázok a problémov a projekt má umožniť a podporiť okrem samotného bádania aj ich vzájomnú spoluprácu a diskusiu. Za účelom tejto spolupráce je projekt rozdelený do 3 modulov podľa tématickej alebo metodologickej príbuznosti výskumných zámerov. Odborne projekt garantujú prof. RNDr. Hana Librová, CSc. a doc. Bohuslav Binka, Ph.D. a realizovať ho bude 15 doktorských študentov KES. Výsledky projektu budú publikované v kvalitných odborných recenzovaných časopisoch a prezentované na vedeckých konferenciách, ako i popularizované prostredníctvom článkov a verejných prednášok.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info