Project information
Využívání digitálních technologií v kontextu: setkávání s neznámými lidmi, poruch příjmu potravy a podpory behaviorálního zdraví (EUGASO)

Project Identification
MUNI/A/1274/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je založen především na analýze stávajících dat, přičemž navazuje na předchozí i stávající grantové projekty (EU Kids Online, GAČR, SOMOPRO). Cílem projektu je (1) analyzovat kontexty, ve kterých se děti ve věku 9 až 16 let setkávají s neznámými lidmi, které poznali online, (2) rozkrýt používání digitálních technologií lidmi, kteří mají diagnózu poruchy příjmu potravy, (3) popsat specifika využití technologií k podpoře behaviorálního zdraví a aktivního stárnutí prostřednictvím studia literatury a sběru nových dat.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info