Informace o projektu
Využívání digitálních technologií v kontextu: setkávání s neznámými lidmi, poruch příjmu potravy a podpory behaviorálního zdraví (EUGASO)

Kód projektu
MUNI/A/1274/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je založen především na analýze stávajících dat, přičemž navazuje na předchozí i stávající grantové projekty (EU Kids Online, GAČR, SOMOPRO). Cílem projektu je (1) analyzovat kontexty, ve kterých se děti ve věku 9 až 16 let setkávají s neznámými lidmi, které poznali online, (2) rozkrýt používání digitálních technologií lidmi, kteří mají diagnózu poruchy příjmu potravy, (3) popsat specifika využití technologií k podpoře behaviorálního zdraví a aktivního stárnutí prostřednictvím studia literatury a sběru nových dat.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info