Project information

Sexualita: postoje a chování napříč generacemi (SexCenter)

Project Identification
MUNI/A/1317/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Sexualita je jedním z nejběžnějších projevů člověka, který je po většinu života důležitý pro většinu lidí, a přesto je zároveň jedním z nejméně zkoumaných jevů v současných mezinárodních sociálních vědách. Smyslem našeho projektu je porozumět sociálním, kulturním, demografickým a ekonomickým faktorům, které zakládají rozdílnosti a disparity mezi lidmi (nejen) v České republice. Jde nám o zachycení sexuálního chování a postojů obyvatel všech generací: vedle žen a mužů v reprodukčním věku budeme zkoumat i sexualitu ve stáří, postoje k sexualitě dětí a sexualitu mladých lidí včetně možného rizikového chování a přenosu sexuálních infekcí.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info