Project information

Manipulativní techniky propagandy v době internetu

Project Identification
MUNI/G/0872/2016
Project Period
3/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics

Společný projekt výzkumníků z FSS MU, FI, MU a PrF MU „Manipulativní techniky propagandy v době internetu“ reaguje na aktuální problematiku šíření politické propagandy cizích aktérů skrze nová média a sociální sítě v České republice. Tento jev přináší výzvy pro metodologický, bezpečnostní a právní výzkum a skýtá tak příležitost vytvořit unikátní výzkumný tým. Na případu pro-ruské informační války projekt rozvíjí metody rozpoznávání, detekce a analýzy manipulativních technik propagandy, analyzuje uživatele sdílející manipulativní obsahy z hlediska jejich motivace a zhodnocuje bezpečnostní rizika pro ČR vyplývající ze šíření obsahů s manipulativním obsahem, včetně zhodnocení možných legislativních důsledků protagonistů manipulativních technik propagandy.
Projekt je rozdělen do dvou oblastí výzkumu podle typu médií. První oblast se věnuje kvantitativní analýze sentimentu a manipulativním technikám pro-ruských zpravodajských serverů. Druhou oblast představuje analýza aktivit a motivací uživatelů sociální sítě Facebook, kteří se podílejí na šíření manipulativního obsahu.
Výstupem projektu bude analytický software pro detekci manipulativních technik v textu a minimálně šest odborných publikací věnujících se metodologickému uchopení analýzy manipulativních technik propagandy, analýze manipulativních technik na pro-ruských zpravodajských serverech, analýze uživatelů a šiřitelů manipulativních obsahů na sociálních sítích, právním analýzám důsledků šíření manipulativních obsahů a bezpečnostním aspektům této problematiky pro ČR.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info