Project information

Podpora české účasti v řídících strukturách GGP (COPGGP)

Investor logo
Project Identification
LTV17001
Project Period
3/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Project Website
http://ggp-cz.fss.muni.cz/en

Cílem projektu je podpořit zastoupení České republiky v Council of partners výzkumného programu GGP (Gender and Generations Program) a přispět tak většímu vlivu ČR na fungování a strategické směrování této významné globální výzkumné infrastruktury. Projekt bude podporovat aktivní část v radě, přípravu vlastních metodologických návrhů, oponování předkládaných strategických rozhodnutí a přispěje tak k vyššímu propojení české a mezinárodní vědecké komunity a zlepšení prestiže české vědy, zejména v oblasti populačních studií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info