Project information

ESF - Příspěvek na IP 2017

Project Identification
ROZV/25/ESF/2017
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Příspěvek IP 2017 k realizaci strategických cílů stanovených v Institucionálním plánu MU na léta 2016-2018.