Informace o projektu

ESF - Příspěvek na IP 2017

Kód projektu
ROZV/25/ESF/2017
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Příspěvek IP 2017 k realizaci strategických cílů stanovených v Institucionálním plánu MU na léta 2016-2018.