Project information

Systematické vyhledávání a rozvoj nadaných dětí v JMK - JMK 181885/2016

Project Identification
JMK 181885/2016
Project Period
1/2017 - 6/2018
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V rámci projektu chceme navázat na identifikačně-vzdělávací model, který se v praxi osvědčil a dál jej rozvíjet. Zejména je naším cílem zefektivnění identifikace nadaných dětí v JMK formou plošné skríningové diagnostické metody a následná nabídka aktivit, které by systematicky podporovaly a rozvíjely schopnosti nadaných dětí, zájem a motivaci, a to především v přírodovědných a technických oborech, a dále aktivit, které pomáhají těmto dětem překonat sociální bariéry (podpora schopnosti strategického riskování, sociální dovednosti, vytrvalost apod.).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info