Project information

Terapeutický potenciál nových thiosemicarbazonů v dětské onkologii: možnosti překonání Pgp-zprostředkované lékové rezistence

Project Identification
17-33104A
Project Period
4/2017 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tato studie se detailně zabývá možností překonání lékové rezistence zprostředkované Pgp v buněčných liniích derivovaných z různých typů solidních nádorů dětského věku, a to pomocí kombinovaného působení novýchthiosemicarbazonů a několika typů protinádorových léčiv s lysozomotropními vlastnostmi. Tyto látky jsou akumulovány v prostředí kyselého pH uvnitř lysozomu. Thiosemicarbazony se rovněž dostávají do lysozomů prostřednictvím Pgp, indukují permeabilizaci lysozomů a tím uvolňují látky v nich obsažené, což vede k synergickému efektu. Do projektu budou zahrnuty modelové stabilizované linie i linie derivované z tkání primárních nádorů. U těchto linií bude provedeno hodnocení exprese ABC transportérů anásledně kombinované působení vybranými léčivy pro určení optimálního způsobu aplikace. Intracelulární distribuce thiosemicarbazonů bude sledována pomocí fluorescenčních barviv specifických pro různé organely, aby byla identifikována další možná místa jejich působení. Tento přístup znamená zcela inovativní strategii využitíPgp k překonání jím samotným zprostředkované lékové rezistence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info