Project information

Možnosti překonání rezistence, indukce buněčné smrti a modulace buněčného cyklu u ovariálních nádorových buněčných linií po působení nového Pt(IV) adamantylaminového derivátu LA-12.

Project Identification
FRVS/2528/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cisplatina patří mezi nejvýznamnější cytostatika používaná v terapii adenokarcinomů vaječníků. Právě častý výskyt získané rezistence a silné nežádoucí účinky snižují možnost využití cisplatiny v klinické praxi. Jedním ze způsobů, jak tyto překážky překonat, je syntéza a charakterizace nových účinných látek na bázi platiny - platinových derivátů nové generace . K takovým patří Pt(IV) komplex s označením LA-12, který vykazuje vysokou účinnost u širokého spektra buněčných nádorových linií in vitro, překonává získanou rezistenci k cisplatině a v současné době přichází do 1. fáze klinického výzkumu. Studium mechanismu účinku této látky může přinést informace důležité nejen pro klinickou praxi, ale také pro vývoj dalších platinových cytostatik.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info