Project information

Project information
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology for Human Health (CIISB4HEALTH)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776 (kod CEP: EF16_013/0001776)
Project Period
4/2017 - 3/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biotechnology CAS

Cílem projektu je podporovat nejmodernější výzkum v oblasti věd o živé přírodě v České republice prostřednictvím modernizace laboratoří CIISB a jejich využitím ve výzkumu zaměřeném na molekulární interakce ovlivňující lidské zdraví.
Projekt CIISB4HEALTH má dva specifické cíle:
(1) Cílem projektu je modernizace infrastruktury CIISB v souladu s potřebami tuzemských uživatelů – investiční plán každé členské laboratoře byl projednán s výzkumnými pracovníky a schválen Výborem uživatelů (User Committee). Národní orgány potřebu tohoto upgradu uznaly zahrnutím infrastruktury CIISB do národní Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.
(2) Cílem projektu je podpořit inovativní směry výzkumu v členských institucích CIISB zaměřené na interakce biomolekul relevantních pro lidské zdraví a léčbu nemocí. Projekt CIISB4HEALTH zejména rozšíří znalosti o biomolekulárních interakcích souvisejících s (i) infekčními nemocemi; (ii) patologiemi nervových a svalových buněk; (iii) vývojem a léčbou rakoviny.

(1) Projekt je zacílen na modernizaci infrastruktury CIISB v souladu s potřebami národní uživatelské komunity - investiční plán každé zapojené sdílené laboratoře byl diskutován s vědci a schválen Uživatelskou radou.

(2) Projekt podpoří inovativní směry výzkumu na hostitelských institucích CIISB se zaměřením na interakce biomolekul relevantní pro lidské zdraví a nemoci. Především přispěje ke zlepšení znalostí o (i) infekčních nemocech; (ii) nemocech nervových a svalových buněk; (iii) a vývoji a léčbě rakoviny.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info