Informace o projektu

CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CIISB4HEALTH)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776 (kod CEP: EF16_013/0001776)
Období řešení
4/2017 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cílem projektu je podporovat nejmodernější výzkum v oblasti věd o živé přírodě v České republice prostřednictvím modernizace laboratoří CIISB a jejich využitím ve výzkumu zaměřeném na molekulární interakce ovlivňující lidské zdraví.
Projekt CIISB4HEALTH má dva specifické cíle:
(1) Cílem projektu je modernizace infrastruktury CIISB v souladu s potřebami tuzemských uživatelů – investiční plán každé členské laboratoře byl projednán s výzkumnými pracovníky a schválen Výborem uživatelů (User Committee). Národní orgány potřebu tohoto upgradu uznaly zahrnutím infrastruktury CIISB do národní Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.
(2) Cílem projektu je podpořit inovativní směry výzkumu v členských institucích CIISB zaměřené na interakce biomolekul relevantních pro lidské zdraví a léčbu nemocí. Projekt CIISB4HEALTH zejména rozšíří znalosti o biomolekulárních interakcích souvisejících s (i) infekčními nemocemi; (ii) patologiemi nervových a svalových buněk; (iii) vývojem a léčbou rakoviny.

(1) Projekt je zacílen na modernizaci infrastruktury CIISB v souladu s potřebami národní uživatelské komunity - investiční plán každé zapojené sdílené laboratoře byl diskutován s vědci a schválen Uživatelskou radou.

(2) Projekt podpoří inovativní směry výzkumu na hostitelských institucích CIISB se zaměřením na interakce biomolekul relevantní pro lidské zdraví a nemoci. Především přispěje ke zlepšení znalostí o (i) infekčních nemocech; (ii) nemocech nervových a svalových buněk; (iii) a vývoji a léčbě rakoviny.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info