Project information
Úvod do tlumočení znakových jazyků

Project Identification
MUNI/FR/1609/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs

Nový předmět Úvod do tlumočení znakových jazyků nabídne praktickou zkušenost s tlumočnickou praxí ve studijních oborech MU, které předpokládají komunikaci s Neslyšícími a zahrnují buď předměty zaměřené na znakové jazyky, kulturu Neslyšících, nebo na tlumočnictví orálních jazyků. Předmět vyučovaný přímo tlumočníky znakového jazyka posílí praktické aspekty vzdělávání studentům oborů více fakult a bude nabízen všem akademickým osobám na MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info