Project information

Political extremism in the Czech republic

Project Identification
RN19961997005
Project Period
1/1996 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Podstatou projektu je zpracování monografie, jež by poskytla na základě moderních přístupů komplexní vymezení soudobého politického extrémismu, typologií a vysvětlení funkce extrémistických formací.