Project information

Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (OPVVV) (CzechGeo/EPOS-Sci)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800
Project Period
4/2017 - 7/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Geophysic of the SACR, v. v. i.
Institute of Geonics of the ASCR, v. v. i.
Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR, v. v. i.
Research Institute of Cartography
Charles University
Czech Geological Survey

Modernizace a rozšíření uceleného systému pozorování geofyzikálních polí provozovaného geovědními institucemi v ČR. Tento systém je tvořen permanentními observatořemi, převážně zapojenými do světových sítí, lokálními stanicemi ve vybraných oblastech, které jsou významné z hlediska dlouhodobého pozorování pro potřeby základního nebo aplikovaného výzkumu, a mobilními stanicemi, které slouží pro dočasná měření ve vybraných lokalitách, obvykle v rámci velkých mezinárodních VI a projektů. 5 tematických sekcí: Seismologie, GNSS a gravimetrie, Geodynamika, Geomagnetismus, Geologické a geofyzikální databáze.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info