Project information

Národní seminář informačního vzdělávání 2017 (NASIV2017)

Project Identification
VISK2 17924/2017 OULK-OLK
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je zvýšení kompetencí knihovníků v tématech evaluace a sdílení informací v souladu se standardem mediální a informační gramotnosti dle UNESCO. Tento standard silně akcentuje práci s informacemi v elektronickém prostředí a využití různých informačních technologií, které jsou pro efektivní práci s informacemi v současnosti nezbytnou pomůckou. Stěžejní část bude představovat dvoudenní seminář. První den bude zaměřený především na evaluaci informací se zaměřením na prostředí internetu a online nástroje a software pro podporu evaluace informací. Druhý den bude podobně akcentovat využití IT, ale tentokrát pro tvorbu a sdílení informací. Během semináře budou z vybraných přednášek vznikat videozáznamy, které budou následně zpracovány do podoby e-learningu.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info