Project information

Podpora rozvoje školství na Ukrajině (2017)

Project Identification
25/2017/05
Project Period
4/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Development Agency
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předkládaný projekt reaguje na potřeby ukrajinského Ministerstva školství a vědy v oblasti sběru dat týkajících se vzdělávání a jejich statistické analýzy a implementace školského zákona a zákona o vysokých školách. Realizátoři si kladou za cíl prostřednictvím předání české zkušenosti a expertízy v dané oblasti přispět k efektivní a zdárné implementaci vytyčených reformních záměrů ukrajinského ministerstva. V rámci projektu budou čeští odborníci školit ukrajinské experty jak na seminářích a kulatých stolech konaných na Ukrajině tak i při jejich studijních cestách do ČR.

Publications

Total number of publications: 1