Project information

Politically motivated crime in the light of current migration flows (PoMigra)

Project Identification
BKA54013
Project Period
7/2016 - 6/2018
Investor / Pogramme / Project type
Foundation/Fund - foreign
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
The Bundeskriminalamt
The Coordination Unit for Threat Analysis
federal Ministry of Internal Affairs
National Institute of Criminology
National Coordinator for Counterterrorism and Security

Cílem projektu je objasnit podstatu soudobé politicky motivované kriminality vázané na soudobé migrační vlny v několika evropských zemích. V rámci projektu bude zkoumána situace v Německu, Řecku, Itálii, Maďarsku, Rakousku, Nizozemí, Belgii a v České republice. Sledována bude kriminalita směřovaná proti migrantům (ať již ze strany krajní pravice či individuálních ideologicky nevyprofilovaných aktérů), činnost krajní levice (především násilí proti odpůrcům migrace a státním institucím odpovědným za migrační politiku) a islamistická agitace mezi migranty a infiltrace islamistů do migrační vlny. V rámci projektu bude uskutečňován monitoring a analýza situace a budou zpracovány návrhy k řešení problémů

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info