Project information
Vývoj neinvazivní diagnostiky extraezofageálních projevů refluxní choroby jícnu

Project Identification
17-31945A
Project Period
4/2017 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Gastroezofageální reflux (GER) a nemoc z gastroezofageálního refluxu (GERD – gastroesophageal reflux disease) je onemocnění způsobené nadměrným návratem žaludečního obsahu do jícnu.Diagnostika GERD se opírá o endoskopické vyšetření jícnu a žaludku, 24-h jícnovou pH-metrii nebo vícekanálovou impedancmetrii.Výše uvedené diagnostické metody nejsou příliš dobře snášeny a bylo by vhodné nalézt jednoduchou, neinvazivní metodu, která by byla schopna tyto postupy zastoupit. Jedním z vhodných neinvazivních diagnostických vzorků se jeví kondenzát vydechovaného vzduchu (EBC). Přestože byly v EBC identifikovány některé potenciální biomarkery (pepsin, isoprostan, pH a minerály) jejich role není úplně vysvětlena a chybí definice vztahu mezi například naměřeným pH EBC a těmito biomarkery. Obsah pepsinu ve slinách pacientů je take považován za možný diagnostický biomarker. Cílem předkládaného projektu je pokusit se objasnit a najít vztah mezi pH kondenzátu dechu a přítomností dalších biomarkerů (anionty, kationty, org. kyseliny, pepsin) v EBC a slinách a nalezené vztahy využít pro návrh alternativní neinvazivní metody pro rychlou a jednoduchou diagnostiku GERD.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info