Project information
Transitional Jurisprudence

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597
Project Period
5/2017 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Keywords
Transitional Jurisprudence, Doctoral School, Legal Theory, Public Affairs, Intellectual Property, Foundation and Trust Law, Comparative Constitutional Law
Cooperating Organization
Institute of State and Law of teh ASCR, v. v. i.

Klíčovým institucím v ČR se často nedostává kvalitních a specializovaných odborníků v oboru práva a právních věd. V současné době u nás není nabízen doktorský studijní program, který by se specificky zaměřoval na interdisciplinární studium tohoto oboru v národním, nadnárodním a mezinárodním kontextu. Cílem projektu je zvrátit tento trend a ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR vybudovat nové excelentní výzkumně zaměřené doktorské studijní programy: 1) Legal Theory and Public Affairs; 2) Intellectual Property; 3) Comparative Company - Foundation and Trust Law; 4) Comparative Constitutional Law. Kvalitativním cílem společného doktorského studia je výchova nové generace vědeckých pracovníků, schopných účastnit se výzkumu na evropské úrovni, jakož i výchova špičkových odborníků pro potřeby praxe (zejména se zaměřením na užší specializaci ve vybraných oblastech práva s mezinárodním přesahem). Zvýší se tak konkurenceschopnost absolventů na pracovním trhu a jejich schopnost podílet se na řešení otázek právní vědy i na analytických a metodologických řešeních problémů praxe. Aktivity projektu budou primárně zaměřeny na vybudování tzv. doctoral school, nicméně bude probíhat i aktivní podpora PhD studentů, do vytváření programů se zapojí odborníci z praxe a zahraničí a budou realizovány stáže akademických pracovníků v zahraničí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info