Informace o projektu

Transitional Jurisprudence

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597
Období řešení
5/2017 - 9/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
doktorský studijní program, znalostní ekonomika, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, interdisciplinarita, internacionalizace, podpora spolupráce, věda pro praxi, vědecké týmy, vědecké projekty, praktická aplikace práva, empirický právní výzkum
Spolupracující organizace
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Odpovědná osoba Mgr. Petr Agha, Ph.D., LL.M.
Odpovědná osoba JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
Odpovědná osoba JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
Odpovědná osoba doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Odpovědná osoba JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.

Klíčovým institucím v ČR se často nedostává kvalitních a specializovaných odborníků v oboru práva a právních věd. V současné době u nás není nabízen doktorský studijní program, který by se specificky zaměřoval na interdisciplinární studium tohoto oboru v národním, nadnárodním a mezinárodním kontextu. Cílem projektu je zvrátit tento trend a ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR vybudovat nové excelentní výzkumně zaměřené doktorské studijní programy: 1) Legal Theory and Public Affairs; 2) Intellectual Property; 3) Comparative Company - Foundation and Trust Law; 4) Comparative Constitutional Law. Kvalitativním cílem společného doktorského studia je výchova nové generace vědeckých pracovníků, schopných účastnit se výzkumu na evropské úrovni, jakož i výchova špičkových odborníků pro potřeby praxe (zejména se zaměřením na užší specializaci ve vybraných oblastech práva s mezinárodním přesahem). Zvýší se tak konkurenceschopnost absolventů na pracovním trhu a jejich schopnost podílet se na řešení otázek právní vědy i na analytických a metodologických řešeních problémů praxe. Aktivity projektu budou primárně zaměřeny na vybudování tzv. doctoral school, nicméně bude probíhat i aktivní podpora PhD studentů, do vytváření programů se zapojí odborníci z praxe a zahraničí a budou realizovány stáže akademických pracovníků v zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info