Informace o projektu
Transitional Jurisprudence

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597
Období řešení
5/2017 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
doktorský studijní program, znalostní ekonomika, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, interdisciplinarita, internacionalizace, podpora spolupráce, věda pro praxi, vědecké týmy, vědecké projekty, praktická aplikace práva, empirický právní výzkum
Spolupracující organizace
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Klíčovým institucím v ČR se často nedostává kvalitních a specializovaných odborníků v oboru práva a právních věd. V současné době u nás není nabízen doktorský studijní program, který by se specificky zaměřoval na interdisciplinární studium tohoto oboru v národním, nadnárodním a mezinárodním kontextu. Cílem projektu je zvrátit tento trend a ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR vybudovat nové excelentní výzkumně zaměřené doktorské studijní programy: 1) Legal Theory and Public Affairs; 2) Intellectual Property; 3) Comparative Company - Foundation and Trust Law; 4) Comparative Constitutional Law. Kvalitativním cílem společného doktorského studia je výchova nové generace vědeckých pracovníků, schopných účastnit se výzkumu na evropské úrovni, jakož i výchova špičkových odborníků pro potřeby praxe (zejména se zaměřením na užší specializaci ve vybraných oblastech práva s mezinárodním přesahem). Zvýší se tak konkurenceschopnost absolventů na pracovním trhu a jejich schopnost podílet se na řešení otázek právní vědy i na analytických a metodologických řešeních problémů praxe. Aktivity projektu budou primárně zaměřeny na vybudování tzv. doctoral school, nicméně bude probíhat i aktivní podpora PhD studentů, do vytváření programů se zapojí odborníci z praxe a zahraničí a budou realizovány stáže akademických pracovníků v zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info