Project information

Realizace registru pacientek s hereditární formou gynekologických malignit (včetně karcinomu prsu)

Investor logo
Project Identification
47/17/RPZP
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Realizace celorepublikového registru pacientek s hereditárními formami gynekologických malignit, který byl vytvořen za podpory MZČR (NAP 2016). Tento projekt navazuje na původní projekt a pokračuje ve sledování pacientek s hereditárními formami gynekologických malignit.