Project information

Výzkumná infrastruktura doktorského studijního programu Regionální ekonomie (PhD Infrastruktura REGE)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002608
Project Period
8/2016 - 9/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je na ESF MU vybudovat doktorskou laboratoř, která bude dosud chybějícím zázemím pro studijní a výzkumné aktivity doktorských studentů nového programu Regionální ekonomie. Laboratoř bude disponovat odpovídajícím ICT vybavením, které studenti pro své aktivity nezbytně potřebují. Projekt je komplementární k neinvestičnímu projektu, který je souběžně předkládán do výzvy č. 02_16_018 (Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů), a v jehož rámci je nový doktorský program vytvářen.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info