Project information

Mezinárodní vědecká konference „Ochrana přírody při rozvojových činnostech“.

Project Identification
58027
Project Period
3/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva zaštiťuje v tomto roce environmentální česko-polsko-slovenskou konferenci, pořádanou již tradičně na úrovni právnických fakult jednotlivých zúčastněných zemí. Termín konání konference je stanoven na 5. až 8. 9. 2017, s tématem „Ochrana přírody při rozvojových činnostech“. Konference bude (s ohledem na její tematické zaměření) zasazena do přírodního rámce CHKO Moravský kras, konkrétně se bude konat v prostorách hotelu Skalní mlýn a Domu přírody Moravského krasu. Výstupy vědecké konference budou odrážet aktuální environmentálně-právní otázky, reflektovat problémy a náhledy jejich řešení.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info