Project information

Výzkumná infrastruktura pro doktorské studium chemie (Infrastruktura chemie)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002600
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem je zkvalitnění infrastruktury pořízením přístrojů pro zlepšení doktorského studia analytické, anorganické, fyzikální, materiálové a organické chemie a pro vytvoření programu analytický geochemik. Aktivita spočívá v pořízení 5 laboratorních přístrojů (ICP-QMS, LA, XRF, Orbitrap, porosimetr). Existují běžná rizika vesměs s nízkou pravděpodobností, k nimž byla navržena opatření. Vazba na projekt 709HkP "Rozvoj doktorského studia chemie" (02_16_018 PO2 SC5) .

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info