Project information

Project information
Rozvoj doktorského studia chemie (DSP chemie)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002593
Project Period
9/2017 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Zkvalitňování doktorského studia chemických oborů - analytické, anorganické, organické, fyzikální a materiálové chemie a vytvoření nového DSP Analytický geochemik. Doplněním a rozšířením curricula DSP o přednášky prohlubujících specializaci ve zmíněných oborech DSP a lépe vyhovujícím požadavkům praxe, úpravou požadavků pro státní závěrečné zkoušky ve stejném smyslu. Prohloubením internacionalizace výuky zvýšením počtu přednášek v anglickém jazyce a podporou stáží nadaných studentů v zahraničí. Vazba na projekt "Výzkumná infrastruktura pro doktorské studium chemie".

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info