Informace o projektu

Informace o projektu
Rozvoj doktorského studia chemie (DSP chemie)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002593
Období řešení
9/2017 - 10/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Zkvalitňování doktorského studia chemických oborů - analytické, anorganické, organické, fyzikální a materiálové chemie a vytvoření nového DSP Analytický geochemik. Doplněním a rozšířením curricula DSP o přednášky prohlubujících specializaci ve zmíněných oborech DSP a lépe vyhovujícím požadavkům praxe, úpravou požadavků pro státní závěrečné zkoušky ve stejném smyslu. Prohloubením internacionalizace výuky zvýšením počtu přednášek v anglickém jazyce a podporou stáží nadaných studentů v zahraničí. Vazba na projekt "Výzkumná infrastruktura pro doktorské studium chemie".

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info