Project information

Týden výtvarné kultury 2017-2020 (TVK)

Project Identification
731 709 2515
Project Period
1/2017 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Týden výtvarné kultury je v českém prostředí zcela jedinečnou akcí popularizující rozsáhlým a rozmanitým způsobem výtvarné umění. Je formou kulturního provozu, která na jeden týden převezme záštitu nad doprovodnými programy všech výstavních a kulturních institucí a obohatí je i o programy vlastní.
Týden výtvarné kultury je již tradiční brněnskou akcí a jako takový je s Brnem neodmyslitelně spjat, neboť v celé České republice se koná pouze v Brně. Z této skutečnosti také vyplývá zvýšený zájem médií o tuto akci a o město obecně, což následně přináší pozitivní efekty stran turistického ruchu.