Project information

MUNISS 2017/2018

Project Identification
MUNISS2017/2018
Project Period
9/2017 - 8/2018
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Brno University of Technology
Technische Universität Wien
Slovenská technická univerzita

Hlavním záměrem projektu Mezinárodní studentská soutěž MUNISS 2017/2018 (dále pouze MUNISS) je využití potenciálu nadaných studentů největších vysokých škol v Brně pro tvorbu praktických studií a dokumentů využitelných pro aplikační sféru. Tuto myšlenku již v roce 2011 podpořilo statutární město Brno ze svého rozpočtu. Podařilo se tak poprvé uspořádat pilotní běh soutěže studentských týmů, které spolu soupeřili o vytvoření originálních studií na témata zadaná městem Brnem.
V roce 2012 se s tímto projektem podařilo uspět v dotačním schématu OP VK. Díky tomu bylo zajištěno financování projektu v letech 2012 až 2014 a realizovaly se tak další dva ročníky soutěže, jejichž výsledkem bylo zpracování celkem 24 odborných témat, které řešilo téměř 70 studentských týmů. Na podzim roku 2014 pak v rámci smluvní spolupráce mezi městem a Masarykovou univerzitou studentské týmy zpracovaly tři další odborné studie. V ročníku 2015/2016 byl realizován standardní běh projektu v rámci dotačního vztahu mezi městem a Masarykovou univerzitou, kde se zpracovávala tři soutěžní témata. Aktuálně běží v podobném formátu ročník 2016/2017, ve kterém se spolupráce rozšířila o kooperaci se Slovenskou technickou univerzitou a městem Bratislava. Výsledky studentských námětů v různých podobách posloužily jako podklady pro práci úředníků Magistrátu města Brna.