Project information

Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
Project Period
10/2017 - 9/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice
University of Ostrava
Technical University Liberec
University Hradec Králové
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem
Charles University
Palacký University, Olomouc
University of West Bohemia in Pilsen
National Institute of Professional Education

Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt připraví koncepční materiály, které umožní modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií. Cílem je podpořit podmínky pro otevřené vzdělání a přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který zajistí výbavu každému jedinci bez rozdílu takovými kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání. Koncepční materiály budou důsledně zohledňovat potřeby společného vzdělávání.

Seznam klíčových aktivit:
3.7.1 KA 1 Řízení projektu,
3.7.2 KA 2 Spolupráce s NÚV,
3.7.3 KA 3 Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků,
3.7.3.1 KA 3.1 Vytváření vzdělávacích materiálů pro školy,
3.7.3.2 KA 3.2 Ověřování vzdělávacích materiálů pro školy,
3.7.3.3 KA 3.3 Odborná a didaktická příprava učitelů z praxe,
3.7.3.4 KA 3.4 Odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na VŠ,
3.7.3.5 KA 3.5 Vytváření MOOC kurzů pro veřejnost,
3.7.3.6 KA 3.6 Podpora inkubátorů inovací ve vzdělávání informatice,
3.7.4 KA 4 Popularizace rozvoje informatického myšlení dětí a žáků,
3.7.4.1 KA 4.1 Popularizační kampaň,
3.7.4.2 KA 4.2 Popularizační akce,
3.7.4.3 KA 4.3 Podpora informatické soutěže.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info