Project information

Projektový týden: Místo pro němčinu

Project Identification
80p1
Project Period
10/2017 - 5/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Ačkoliv se němčina vyučuje na českých gymnáziích, často je kontakt s jazykem omezen pouze na
vyučování, přičemž existuje řada míst v okolí, kde se němčina využívá jako komunikační jazyk.
Naším cílem je ve spolupráci se studenty obou zemí připravit a následně uskutečnit pilotní fázi
projektového týdne pro česká gymnázia, během kterého se žáci budou moci zorientovat
v možnostech využití němčiny a potkat se s lidmi, kteří němčinu ve své profesi používají. Cílem
tohoto projektového týdne je prožitek využití němčiny v praxi a uvědomit si své možné profesní
perspektivy.
Studenti se naopak blíže seznámí s možnostmi a výzvami výuky němčiny jako cizího jazyka ve
školním kontextu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info