Project information

Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU (HR4MU)

Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU. Realizací projektu dojde k nastavení strategického řízení na Přírodovědecké fakultě a CEITEC MU v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“. Na celouniverzitní úrovni bude vytvořen komplexní systém hodnocení výzkumu, který bude sloužit pro strategické řízení na úrovni celé univerzity, jednotlivých fakult a pracovišť. Podpoří se používání anglického jazyka jako druhého pracovního jazyka na MU a zvýší se kompetence klíčových vedoucích pracovníků MU v oblasti strategického řízení dle mezinárodních standardů

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info