Project information

Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU (HR4MU)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006244 (kod CEP: EF16_028/0006244)
Project Period
1/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU. Realizací projektu dojde k nastavení strategického řízení na Přírodovědecké fakultě a CEITEC MU v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“. Na celouniverzitní úrovni bude vytvořen komplexní systém hodnocení výzkumu, který bude sloužit pro strategické řízení na úrovni celé univerzity, jednotlivých fakult a pracovišť. Podpoří se používání anglického jazyka jako druhého pracovního jazyka na MU a zvýší se kompetence klíčových vedoucích pracovníků MU v oblasti strategického řízení dle mezinárodních standardů

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goal - Quality education Sustainable Development Goal 5 - Gender equality

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info