Project information
Automatické provazování videozáznamu přednášek se studijními materiály (fimu-video-699)

Project Identification
MUNI/33/11/2017
Project Period
12/2017 - 5/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Od jara 2004 probíhá na FI MU automatický záznam přednášek, které se konají v učebnách D1, D2 a D3. Díky chybějícím informacím o struktuře a obsahu videí však nelze (a) provádět nad videi fulltextové vyhledávání, (b) zobrazit uživateli pouze části videa, o které projevil zájem ani (c) transformovat video do podoby vhodné pro zrakově postižené. Cílem projektu je vyvinout algoritmy, které umožní provázat videa s přednáškovými slajdy na základě vizuální shody.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info