Project information

Ateismus ve střední a východní Evropě (Ateismus)

Investor logo
Project Identification
GA18-11345S
Project Period
1/2018 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Navzdory tomu, že střední a východní Evropa je často považována za výrazně sekularizovaný evropský region, neexistují téměř žádné současné studie o důsledcích sekularizace, ateismu a fenoménu bezvěrectví. Obecně platí, že mnohem menší pozornost byla věnována analýze tohoto tématu než studiu tradičních i moderních forem náboženství. A pokud již bylo zkoumáno, tak se badatelé povětšinou soustředili na výzkum historických a sociálních příčin poklesu religiozity v jednotlivých zemích, než na výzkum moderního charakteru bezvěrectví a sekularity. Projekt chce tuto mezeru zaplnit odlišným přístupem k otázce sekularizace: místo obvyklého "poklesu religiozity" se zaměřuje na „vzestup a podoby bezvěrectví" za použití nových interdisciplinárních a teoretických přístupů a vhodně kombinuje historiografické, sociologické antropologické metody výzkumu. Projekt tak poskytne nový postoj k diskusi o sekularizaci, nových formách ateismu a bezvěrectví, včetně nových poznatků o roli náboženství a sekularity v tomto regionu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info