Project information

Chirální bambusurily

Investor logo
Project Identification
GA18-21801S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Velká pozornost je v současnosti věnována návrhu a syntéze chirálních supramolekulárních
hostitelských molekul, protože tyto molekuly mohou být použity pro stanovení enantiomerního
přebytku nebo pro separaci enantiomerů. Bambusurily jsou makrocykly, které jsou ceněny pro
svou vysokou afinitu k aniontům. Nicméně do dnešní doby byly studovány pouze achirální
bambusurily. V tomto projektu navrhujeme několik syntetických postupů vedoucích k chirálním
bambusurilům. Bude studována schopnost těchto makrocyklů rozdělit nebo rozlišit jeden
enantiomer od druhého s pomocí NMR a UV-Vis spektroskopie a izotermální titrační kalorimetrie

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info