Project information

Project information
Vznik raně středověké šlechty ve středovýchodní Evropě. Archeologicko-historický pohled

Investor logo
Project Identification
GA18-08646S
Project Period
1/2018 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Vznik středověké šlechty a odraz tohoto společenského procesu v archeologických pramenech patří ke klíčovým tématům evropské medievistiky. Podle všeobecného mínění se v českých zemích pozemková šlechta neobjevila před polovinou 12. stol. Oproti tomu se však část badatelů domnívá, že individuální soukromé pozemkové vlastnictví zde existovalo už v 10.-12. stol. či dokonce vzniklo na Velké Moravě v 9. stol. Další posun v řešení této problematiky se vzhledem k nedostatku písemných pramenů očekává především na poli archeologie. Nové objevy přinesly v posledních letech výzkumy na Pohansku u Břeclavi. Na SV předhradí byly odkryty pozůstatky vlastnického kostela s hrobem zakladatele a jeho residence. Z okolí Pohanska pochází solitérní bojovnické hroby s nálezy mečů, ostruh atd. Záměrem projektu je provést doplňující terénní výzkumy na Pohansku, zpracovat stávající nálezy a jejich interpretaci zapojit do aktuální evropské diskuse o genezi středověké šlechty.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info