Project information

Fotoaktivace CO a H2S jako plynných signálních molekul pro biologické a medicinální aplikace

Investor logo
Project Identification
GA18-12477S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Oxid uhelnatý a sirovodík jsou důležitými plynnými mediátory podílející se na regulaci klíčových biologických funkcí a patogenezi onemocnění. Tento projekt si klade za cíl navrhnout nové organické molekuly, které uvolňují tyto plyny pomocí aktivace viditelným a blízkým infračerveným světlem, studovat jejich fotochemické a fotofyzikální vlastnosti a testovat jejich chování v in vitro a in vivo experimentech, jejich toxicitu a biologické účinnost pro jejich využití v terapii. Získané znalosti o struktuře/reaktivitě a spektroskopických vlastností fotoaktivovatelných sloučenin umožní překonat nedostatky existujících systémů a vytvořit systémy s vlastnostmi, které nejsou doposud k dispozici. Kombinované laboratorní experimenty a biologické studie jsou navrženy tak, aby poskytly ucelený obraz o jejich využití v biologii a medicíně. Kromě toho koncentrace CO v buňkách a tkáních bude monitorována v současné době používanými nebo nově vyvinutými senzory CO.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info