Project information

Project information
Fotoaktivace CO a H2S jako plynných signálních molekul pro biologické a medicinální aplikace

Investor logo
Project Identification
GA18-12477S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Oxid uhelnatý a sirovodík jsou důležitými plynnými mediátory podílející se na regulaci klíčových biologických funkcí a patogenezi onemocnění. Tento projekt si klade za cíl navrhnout nové organické molekuly, které uvolňují tyto plyny pomocí aktivace viditelným a blízkým infračerveným světlem, studovat jejich fotochemické a fotofyzikální vlastnosti a testovat jejich chování v in vitro a in vivo experimentech, jejich toxicitu a biologické účinnost pro jejich využití v terapii. Získané znalosti o struktuře/reaktivitě a spektroskopických vlastností fotoaktivovatelných sloučenin umožní překonat nedostatky existujících systémů a vytvořit systémy s vlastnostmi, které nejsou doposud k dispozici. Kombinované laboratorní experimenty a biologické studie jsou navrženy tak, aby poskytly ucelený obraz o jejich využití v biologii a medicíně. Kromě toho koncentrace CO v buňkách a tkáních bude monitorována v současné době používanými nebo nově vyvinutými senzory CO.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info