Project information
Publikace výsledků mezinárodního projektu EU Kids Online

Project Identification
MUNI/E/1347/2017
Project Period
12/2017 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V rámci tohoto projektu plánujeme pokračovat v analýze dat z mezinárodního projektu EU Kids Online III, který proběhl v devíti evropských zemích. Tento projekt byl založen na kvalitativním designu a zaměřoval se na potenciálně rizikové situace online perspektivou dětí a dospívajících. Data jsou díky rozsáhlosti, použité metodologii a mezinárodnímu zapojení zcela unikátní a poskytují jedinečnou příležitost zkoumat vnímaná online rizika do hloubky. Tím mají i velký publikační potenciál, jak dokládáme v projektové žádosti.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info