Informace o projektu
Publikace výsledků mezinárodního projektu EU Kids Online

Kód projektu
MUNI/E/1347/2017
Období řešení
12/2017 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

V rámci tohoto projektu plánujeme pokračovat v analýze dat z mezinárodního projektu EU Kids Online III, který proběhl v devíti evropských zemích. Tento projekt byl založen na kvalitativním designu a zaměřoval se na potenciálně rizikové situace online perspektivou dětí a dospívajících. Data jsou díky rozsáhlosti, použité metodologii a mezinárodnímu zapojení zcela unikátní a poskytují jedinečnou příležitost zkoumat vnímaná online rizika do hloubky. Tím mají i velký publikační potenciál, jak dokládáme v projektové žádosti.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info