Project information
Evoluce rituálního chování jako komunikační technologie

Investor logo
Project Identification
GA18-18316S
Project Period
1/2018 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Ačkoliv je rituální chování mezikulturně univerzálním jevem, z evoluční perspektivy jsou rituály hádankou. Proč by lidé investovali tolik zdrojů a energie do činností, které nemají žádnou zřejmou funkci? Sociálně-vědecké teorie tradičně odpovídají na tuto hádanku zdůrazňováním důležitosti rituálu ve fungování společnosti, ale dostatečně nevysvětlují proč by rituál měl tuto funkci mít a jak ji zajišťuje. Tento projekt navrhuje chápat rituální chování jako vyvinutou komunikační platformu, která umožňuje skupinovou koordinaci díky stabilizování konvenčních signálů. Díky tomu, že rituály umožňují vysílat nákladné signály společně se signály skupinové jednoty, lidé mohou využít této kooperativní komunikace ke zvýšení svého biologického fitness. Tento evoluční model bude otestován za použití systematické syntézy odborné literatury ze čtyř zdrojů: etnografie, experimentální psychofyziologie, paleoarcheologie, a primatologie. Tato syntéza dovolí využít neodarwinistické selekcionistické myšlení společně s mechanistickým vysvětlením k vytvoření evolučního modelu rituálního chování.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info