Project information

Inovace vybraných předmětů studijních oborů asistentství a učitelství přírodopisu pro ZŠ prostřednictvím sbírek přírodnin

Project Identification
MUNI/FR/1026/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Pro potřeby studentů oborů asistentství a učitelství přírodopisu pro ZŠ doposud chybí adekvátní povinná penza a na ně navazující ucelené sbírky přírodnin odpovídající potřebám výuky na PdF MU.
Prvním cílem projektu je vytvořit nová povinná penza podle potřeb studentů PdF MU. Druhým cílem je následně vytvořit sbírky přírodnin, a to ve třech formách - sbírky systematické pro využití ve výuce, sbírky pracovní určené k prezenčním výpůjčkám a sbírky digitalizované pro samostatnou práci studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info