Project information

Příprava anglických kurzů Fundamentals of human anatomy and physiology 1 a Fundamentals of human anatomy and physiology 2 for humanists (FUHU AP)

Project Identification
MUNI/FR/0960/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Vytvoření AJ mutace předmětů BIp016 a BIp019 vyučovaných v rámci bak. stud. oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání. Volitelný kurz bude nabízen studentům libovolných oborů. Smyslem je posilování výuky v AJ v českém studijním programu, zvyšování odborných jazykových kompetencí absolventů a umožnění studentům cizincům absolvovat kurz s danou problematikou vhodně upravenou pro humanitní obory. Budou zakoupeny kvalitní studijní materiály. Cíl je plně v souladu s dlouhodobým záměrem MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info